Koliko ste upoznati sa građanskim inicijativama u BiH?
Pravda za Davida - Banja Luka
Poštovani, ova anketa je anonimna. Cilj ankete je uvid u informisanost gradjana o datoj temi. Podaci prikupljeni u anketi služiće u svrhu pravljenja statističkih podataka samog portala i neće biti upotrebljivani u druge svrhe.
Molimo Vas da iskreno i subjektivno dajete Vaše odgovore.
Unaprijed hvala.