Udruženje građana “Put Pravde” Banja Luka u saradnji sa udruženjem “Pravda za Davida i svu djecu u Bosni i Hercegovini” organizuje treću međunarodnu konferenciju Antikorupcijska kampanja i podizanje svijesti javnosti o radu Tužilaštva u Republici Srpskoj ” 30. oktobar 2021. Hotel “Jelena” Banja Luka

Povodom požara koji već dva mjeseca bukti u okolini Višegrada i nakon lokaliteta Gostilja prijeti da proguta i Veliki Stolac, drugi najveći lokalitet i stanište Pančićeve omorike, apelujemo na sve nadležne, kao i organizacije i pojedince koji mogu pomoći da animiraju sve jedinice koje mogu nešto učiniti (lokalne, entitetske, državne, međunarodne) i da zajedno spasimo našu jedinu i jedinstvenu drvenastu ljepoticu Pančićevu omoriku od nestajanja, poruka je Centra za životnu sredinu.

Da jeftini trik, prema kojem nacionalizam služi kao paravan za prisvajanje ekonomskih resursa pali i vjekovima nakon postfeudalnih društava, potvrđuju danas države nastale brutalnim cijepanjem Jugoslavije. Scenario je uvijek isti: političke elite bacaju kost nacionalizma, dok istovremeno zavlače ruke u džepove onima koji se za nju otimaju. O tome kako nacionalizam i kapitalizam besprijekorno funkcionišu u postjugoslovenskim društvima za Inforadar govori Daško Milinović, radio autor i poznatiantifašistički aktivista i tviteraš iz Novog Sada.