Na dan 30.6. 1998. godine Direkcija za privatizaciju Republike Srpske je naložila računovodstvenim službama osnovnih državnih preduzeća od vitalnog interesa za Republiku Srpsku da dostave Direkciji knjigovodstvene vrijednosti pokretne i nepokretne imovine. Tražila je i da se dostavi šta se vodi u aktivnom i pasivnom bilansu (doniranim sredstvima). Na taj dan izvršni direktor ekonomskog sektora u ODP „Autoprevoz“ Banjaluka Branko Predragović sačinio je pozicije aktivnog i pasivnog bilansa, koju je predao u Direkciju za privatizaciju Srpske.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (BiH) uputilo je zahtjev Okružnom tužilaštvu Banjaluka i Specijalnom tužilaštvu Republike Srpske (RS) za dostavljanje na uvid predmeta koji se odnose na stradanje Davida Dragičevića u martu 2018. godine u Banjaluci, saopšteno je u ponedjeljak 22. februara iz Tužilaštva BiH.