“Nije suština u tome kolika je šteta nastala nekome iznošenjem lažnih informacija (i to je bitno naravno) već u tome da je svjesno iznesena neistina na nečiji račun. U ovoj presudi sud nije cijenio ni momenat kada se sve dešava a to je pet dana nakon pokušaja ubistva. Dakle, nije objavljeno da sam ja uzeo nekakav novac u neko ‘neutralno obično’ vrijeme već pet dana nakon pokušaja ubistva i dan nakon izlaska iz bolnice. Svjesno, sa namjerom.”