Diskriminacija u Bosni i Hercegovini-percepcije, stavovi i iskustva javnosti

U ovom Izvještaju predstavljeni su rezultati istraživanja Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini (Misija), koje je provedeno od 12. augusta do 13. septembra 2019. godine. Istraživanjem su ispitane percepcije, stavovi i lična iskustva na reprezentativnom uzorku od 1001 punoljetne osobe (523 muškaraca i 478 žena) u pogledu diskriminacije u Bosni i Hercegovini (BiH).

Istraživanje je provedeno metodom licem u lice, uz maksimalnu pogrešku uzorka +/- 3,1% i omogućilo je razmatranje rezultata na osnovu spola, dobi, prihoda i obrazovanja. Prema podacima dostupnim Misiji, ovo je prvo takvo istraživanje provedeno u BiH od 2011. godine.1 Istraživanje je Misiji pružilo jedinstven, ažuriran i uporediv uvid u stavove prema diskriminaciji te tipove i rasprostranjenost diskriminacije u BiH, posebno imajući u vidu da su ispitana i lična iskustva pojedinaca/ki u vezi sa diskriminacijom te stavovi prema drugima.

PDF download