Knjiga - Društvo u sumraku

O autoru

Đorđe Vuković (1971) je vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci gdje predaje nastavne predmete Politička kultura, Politički konflikti, Politike svakodnevnog života, Srpska politička misao itd. Objavio je desetak naučnih knjiga i pedesetak naučno–istraživačkih radova iz oblasti političke teorije, politike identiteta, kulture sjećanja, demokratije, javnog mnjenja i masovnih medija. Između ostalih, napisao je monografije „Ideološki paragrafi medijskog izvještavanja“ (2009), „Temelji i razvaline političke kulture“ (2011), „Kontekst političke kulture“ (2014), „Predstraža slave i plača“ (2018) i „Kulturna uporišta politike“, koautor (2018). Gostujuća predavanja održava na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a više od decenije predavač je na Političkoj akademiji koju Fondacija Friedrich-Ebert-Stiftung organizuje u saradnji sa civilnim sektorom. Izlagao je referate na mnogobrojnim regionalnim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima. Član je Odbora za političke nauke Akademije nauka i umjetnosti BiH i Udruženja književnika RS. Već dvije i po decenije piše kolumne i komentare za medije iz BiH i cijelog prostora bivše Jugoslavije u kojima se njeguju slobodna i kritička misao.

O knjizi

Knjiga „Društvo u sumraku“ Đorđa Vukovića, koja predstavlja pravo osveženje na akademskoj i javnoj sceni, čitaoca navodi da preispita svoju poziciju u društvu i lični angažman koji ulaže u promociji javnog dobra. Autor jasnim i britkim jezikom pravi snažnu argumentaciju u prilog odgovornom građaninu i savjesnom intelektualcu koji ne popušta pred banalnošću, konformizmom i pretvaranju politike ponekad u spektakl, a ponekad u teror. Odbrana prostora slobode dolazi iz pozicije koja je danas pomalo zaboravljena. Radi se o moralnim argumentima, onim koji pozivaju na odgovornost i dužnost. U prevlasti ekonomskih i institucionalnih teorija u politici, stari način moralne odbrane javnog prostora od bahatosti i tiranije postao je skoro pa anahron. Otuda je Vukovićevo vraćanje na moralnu argumentaciju kako osvježavajuće tako i otrežnjujuće. Posebna zrelost autora u razmišljanju i postavci ideja sreće se u konceptualizaciji tema kolektivnog sjećanja i političke memorije. Radi se o jednoj zdravoj kritici društva koja može poslužiti donosiocima političkih odluka, ali i svim onima koji aktivno učestvuju u političkom životu da razumiju koliko su važni ovi fenomeni i da od njih zavisi pravac kojim će društvo ići u budućnosti: prihvatanje ili odbacivanje, pomirenje ili mržnja, pravda ili osjećanje bespomoći.

doc. dr Bojan Vranić

Na sljedećem linku možete preuzeti knjigu >>DRUŠTVO U SUMRAKU<<,
autor prof. dr Đorđe Vuković