Kako građani Bosne i Hercegovine opažaju nevladin sektor?

Ova publikacija je nastala kao rezultat istraživačkog projekta "Percepcija NVO sektora u BiH" koji je u potpunosti podržala Fondacija "Friedrich Ebert Stiftung"

Sarajevo , 2015. godine

Na sljedećem linku možete preuzeti publikaciju >>KAKO GRAĐANI BOSNE I HERCEGOVINE OPAŽAJU NEVLADIN SEKTOR?<<,
autora Srđana Puhala i Stefana Vukojevića