Vodič za politički aktivizam

Autori ove publikacije su Irfan Čengić ,Jelena Ćebić ,Miroslav Živanović i Ajla Kasumović . Publikacija je objavljena pod pokroviteljstvom Fondacije Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Smatramo ovu publikaciju jako korisnom za mlade ljude koji se žele aktivno uključiti u politički aktivizam.

"Vodič za politički aktivizam " možete preuzeti na sljedećem linku :

PDF download