Kako zastiti svoja ljudska prava - Dejan Lučka

Šta su ljudska prava? Šta je Sud u Strazburu? Šta je Evropska konvencija o ljudskim pravima? Kako doći do Suda u Strazburu?

Autor : Dejan Lučka

PDF download