Socio-ekonomske percepcije mladih u BiH

Naziv publikacije: Socio-ekonomske percepcije mladih u BiH

Istraživanje proveo PRISM RESEARCH Godina: 2017 (terensko istraživanje august- oktobar 2016)

Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost Prism Research Agencije i ni u kom slučaju ne predstavlja stavove Evropske unije niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

PDF download