PRIRUČNIK : Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BiH

Materijal su izradile/i :

Rada Bjeljac, Općinski sud Sarajevo;

Jasmina Ćosić, Općinski sud Sarajevo;

Sanela KovačGrabonjić, Kantonalni sud Sarajevo;

Branimir Maletić, Osnovni sud Gradiška;

Amela Mahić-Samardžić, Općinski sud Sarajevo,

Darko Samardžić, Sud Bosne i Hercegovine; Dragan Uletilović,

Osnovni sud Banja Luka; Biljana Vučetić,

Osnovni sud Banja Luka; Adisa Zahiragić,

Kantonalni sud Sarajevo Urednici Nenad Galić i Heather Huhtanen

PDF download