KAKO PREVAZIĆI GOVOR MRŽNJE...?

Poštovani čitaoci, pred Vama je Zbornik radova Kako prevazići govor mržnje, koji je rezultat Projekta, međunarodnog-naučnog skupa održanog u Banjoj Luci 19. 10. 2013. godine. Zbornik je izašao iz štampe zahvaljujući podršci Projektu od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

IZDAVAČ EVROPSKI DEFENDOLOGIJA CENTAR za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Banja Luka

ZA IZDAVAČA prof. dr Duško Vejnović

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK prof. dr Duško Vejnović

UREDNIK mr Velibor Lalić 

PDF download