Priručnik o praćenju medija za izborne promatračke misije

Publikacija OESS-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)

Fotografija na naslovnici: OESS

Dizajn: Nona Reuter

Tisak: Centrum Poligrafii Sp. z o.o., Poljska 

Sloboda izražavanja i sloboda medija su od ključne važnosti za svaki demokratski proces, a ocjena medijskog izvještavanja o izbornim kampanjama je temeljni dio metodologije promatranja izbora. Ova publikacija nudi sažeto obrazloženje metodologije medijskog izvještavanja koju koristi OESS-ov Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u svojim aktivnostima praćenja izbora. Ovaj priručnik uključuje skup smjernica za izvještavanje javnih i privatnih medijskih kuća, a osobito televizije i tiska, o izbornim kampanjama, ali se dotiče i interneta i drugih novih medija. Cilj nije ponuditi iscrpan katalog ovih pitanja, već rasvijetliti određena zajednička načela koja su važna međunarodnim promatračima pri ocjenjivanju izbornoga procesa s točke stajališta medija. Završni dio ove publikacije uključuje neke temeljne informacije o tehničkim aspektima praćenja medija kroz obrazloženje posebne uloge analitičara medija u promatračkim misijama na izborima (EOM). Nije joj namjera, međutim, biti tehnički priručnik koji iscrpno obrađuje svaki aspekt toga rada.

PDF download