Knjige i publikacije

07 April 2021

ISTRAŽIVANJE OESS-A O NASILJU NAD ŽENAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

07 April 2021

Godine 2016. obilježena je 15. godišnjica od stupanja na snagu Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupa pravdi u pitanjima...

07 April 2021

U svijetu odavno, a na Zapadnom Balkanu odnedavno, razmišlja se o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora. Kad su nuklearne elektrane i hidroelektrane opasne ili preskupe, a...

07 April 2021

U uslovima globalnih društvenih promjena, zaštita životne sredine i njeno unapređenje nameću se kao jedan od osnovnih te ujedno i najkompleksnijih sigurnosnih izazova modernog društva. Sve...

19 Mart 2021

Zakon o zabrani diskriminacije je u Bosni i Hercegovini u primjeni od 2009. godine. Iako je iz razloga detaljno obrazloženih u ovoj Analizi skoro nemoguće utvrditi tačan broj predmeta koji su pred...

19 Mart 2021

U ovom Izvještaju predstavljeni su rezultati istraživanja Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini (Misija), koje je provedeno od 12. augusta do 13. septembra 2019. godine. Istraživanjem su ispitane...

27 Novembar 2020

Lokalni nivo vlasti je najbliži građanima i građankama. Na tom nivou se donose odluke koje najdirektnije utiču na njihov svakodnevni život i o dobroj upravi ovisi da li će svojim odlukama poboljšati...

27 Novembar 2020

"Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost autora i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Europske unije".

05 Novembar 2020

Publikacija OESS-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)

22 Oktobar 2020

Poštovani čitaoci, pred Vama je Zbornik radova Kako prevazići govor mržnje, koji je rezultat Projekta, međunarodnog-naučnog skupa održanog u Banjoj Luci 19. 10. 2013. godine. Zbornik je izašao iz...

22 Oktobar 2020

Rezultati akcijskog istraživanja o statusu i ulozi žena u BiH , njihovom uticaju na razvoj lokalnih zajednica i stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja.

15 Oktobar 2020

Virtuelne društvene mreže su tema od velikog značaja u BH društvu iz nekoliko razloga. Na prvom mjestu značaj teme se ogleda u činjenici da smo mi relativno mlado društvo u smislu upotrebe Interneta...

01 Oktobar 2020

IZVJEŠĆE O POJAVAMA GOVORA MRŽNJE I KAZNENIH DJELA UČINJENIH IZ MRŽNJE U BOSNI I HERCEGOVINI U RAZDOBLJU OD LIPNJA 2017. GODINE DO LIPNJA 2018. GODINE

27 Septembar 2020

"Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedni prema drugima postupati u duhu bratstva.“- OPĆA DEKLARACIJA O...

20 Septembar 2020

Naziv publikacije: Socio-ekonomske percepcije mladih u BiH Istraživanje proveo PRISM RESEARCH Godina: 2017 (terensko istraživanje august- oktobar 2016) Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske...

07 Septembar 2020

Autor : Amer Zagorčić   Prijedlozi o izmjenama koje bi se trebale uvesti u izborni proces zasnovani na dugogodišnjem iskustvu i učešću u izborima u Bosni i Hercegovini od strane autora.

15 Juli 2020

Autor : Aleksandra Petrić Decembar, 2019. godina U periodu januar - decembar 2019. g., Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka je u saradnji sa partnerskim nevladinim organizacijama koje se bave...

02 Juli 2020

Autori : Dragana Stanković             Milica Pralica

24 Juni 2020

Priručnik za državne službenike, civilno društvo i medije za prepoznavanje i postupanje u slučajevima diskriminacije Autori priručnika  : Agencija za ravnopravnost spolova BiH (Branislava...

24 Juni 2020

Osnovne stvari koje bi trebalo znati za uspješan upis u registar (dobijanje svojstva pravnog lica). Autor : Dejan Lučka

24 Juni 2020

Mediji su okupirali naše živote i posvećujemo im više vremena nego bilo kojoj drugoj aktivnosti tokom slobodnog vremena. Ali su istovremeno korisno sredstvo za razumijevanje i praćenje svijeta oko...

24 Juni 2020

Analiza određenih slučajeva mizoginije i seksizma i reakcija javnosti na njih u periodu od 2013. do 2018. godine. Autori : Dejan Lučka             Dragan...

24 Juni 2020

Šta su ljudska prava? Šta je Sud u Strazburu? Šta je Evropska konvencija o ljudskim pravima? Kako doći do Suda u Strazburu? Autor : Dejan Lučka

24 Juni 2020

FREEDOM OF EXPRESSION AND FREEDOM OF ASSEMBLY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN 2018 AND 2019 THROUGH THE CASE OF THE "JUSTICE FOR DAVID" GROUP Autor : Dejan Lučka

24 Juni 2020

Nacrt za poboljšanje demokratskih kapaciteta, uslova života i društvene klime za građane u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine. Autor publikacije...

16 Juni 2020

Autori ove publikacije su Irfan Čengić ,Jelena Ćebić ,Miroslav Živanović i Ajla Kasumović . Publikacija je objavljena pod pokroviteljstvom Fondacije Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)....

15 Juni 2020

O autoru Đorđe Vuković (1971) je vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci gdje predaje nastavne predmete Politička kultura, Politički konflikti, Politike svakodnevnog...

15 Juni 2020

Ova publikacija je nastala kao rezultat istraživačkog projekta "Percepcija NVO sektora u BiH" koji je u potpunosti podržala Fondacija "Friedrich Ebert Stiftung" Sarajevo , 2015. godine Na...