EKOLOŠKA KRIMINOLOGIJA U BOSNI I HERCEGOVINI: REFLEKSIJA I HORIZONTI

U uslovima globalnih društvenih promjena, zaštita životne sredine i njeno unapređenje nameću se kao jedan od osnovnih te ujedno i najkompleksnijih sigurnosnih izazova modernog društva. Sve djelatnosti koje su usmjerene protiv osnovnih prirodnih resursa živog svijeta i čovjeka, nalaze se u osnovi ekološkog, zelenog ili kriminaliteta protiv okoline.

Naučni cilj ovog rada ogledat će se u deskripciji i klasifikaciji fenomena zaštite životne sredine unutar okvira relativno nove grane kriminologije – tzv. „ekološke kriminologije“. Na temelju pregleda i analize relevantnih literaturnih izvora, u radu će se teorijski elaborirati osnovne odrednice ekološke kriminologije, smještene u kontekst Bosne i Hercegovine. Svrha rada je ukazivanje na nužnost prepoznavanja i etabliranja ekološke kriminologije kao fenomenološke i kauzalnogenetičke grane kriminologije u Bosni i Hercegovini. Empirijski utemeljene spoznaje na ovu temu mogu doprinijeti sigurnijem životu zajednice kroz očuvanje i zaštitu životne sredine.

PDF download